Hírek

Várnak a természetes fürdőhelyek vármegyénkben

A Komárom–Esztergom Vármegyei Kormányhivatal idén is megvizsgálta a szezonkezdés előtt a vármegyében található 4 természetes fürdőhelyet, amelyek állapota a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján megfelelő volt, a szabadidő nyugodtan eltölhető ezeken a területeken.

A nemrégiben a Dunán levonuló árhullám miatt a Komárom-Koppánymonostoron található Dunai Szabadstrand nyitása eltolódott, az – az üzemeltető jelzése alapján – 2024. július 1-én várható. Erre azonban csak a hordalék eltakarítást, mederellenőrzést, illetve megfelelő vízvizsgálati eredményt követően kerülhet sor.

Komárom–Esztergom vármegye területén 2024. évben üzemelő természetes fürdőhelyek:

  1. Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata Szent István Strandfürdő üzemeltetésében lévő Palatinus Tófürdő (2500 Esztergom, Kertváros)
  2. Öböl Beach Kft. által üzemeltetett Palatinus Tó (2500 Esztergom, 0566/12 hrsz.)
  3. Komáromi Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft által üzemeltetett Komárom – Koppánymonostor Dunai Szabadstrand (2900 Komárom-Koppánymonostor 011/2 hrsz.)
  4. Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. által Tatai Fényes Fürdő területén üzemelő Grófi-tó, korábbi elnevezéssel Katonai- tó (2890 Tata, Fényes fasor)

A szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló rendelet értelmében a folyó- és állóvizekben, továbbá vízi létesítmények vizében fürödni csak azokon a helyeken szabad, amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá, illetve külön jogszabály szerint kijelölt fürdőhelynek minősülnek. A fürdési idény tartama a szezonális jellegnek megfelelően 2024. 05. 01-től – 2024. szeptember 30-ig terjed.

A fürdésre javasolt, kijelölt természetes fürdőhelyeket szakemberek jelölik ki, ott ahol rendelkezésre állnak a személyi, tárgyi és vízminőségi feltételek. A nem kijelölt, szabad vizekben történő fürdőzés nem javasolt, mivel ezeken a helyeken a víz fürdési szempontú mikrobiológiai minősége nem ellenőrzött, illetve a közegészségügyi feltételek (mint pl. zuhanyzó, illemhely, elsősegélynyújtóhely) hiányoznak. A meder ellenőrzések hiányában a víz alatt nem látható mélységben veszélyes tárgyak lehetnek, vízmélység jelzése hiányában a gyorsan mélyülő medrek fokozottan balesetveszélyesek, az ilyen vizekben történő fürdés tehát fokozottan kockázatos lehet.

A természetes fürdővizekben történő fürdés feltételeit és a fürdővíz használat rendjét a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet szabályozza. A korábbi évektől eltérően 2021. évtől mind a folyóvizek, mind az állóvizek esetében visszavonásig érvényes a fürdőhely kijelölés, az eljárást – változatlan feltételek esetén – már nem kell évente megismételni. A fürdővíz használati engedélyt azonban továbbra is évente kell kérelmezni.

A természetes fürdőhelyek közegészségügyi szempontú felügyeletét a kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály látja el. A főosztály munkatársai – minden fürdési szezon előtt – a szakhatóságok bevonásával helyszíni szemlén vizsgálják a fürdőhelyek és hozzá tartozó fürdővíz megfelelőségét. A szezonnyitást megelőző vizsgálati eredmények valamennyi fürdőhely esetében megfelelő minősítésűek lettek.

A fürdőhelyek hatósági ellenőrzése azonban nem csak a szezon előtt, hanem annak ideje alatt is megtörténik, amellyel egy időben a fürdővíz hatósági mintavételezésére is sor kerül. A hatósági vizsgálaton kívül a fürdővíz minőségét az üzemeltetők is ellenőrzik, meghatározott ütemterv szerint, rendszeresen, havi gyakorisággal. A fürdővíz minőségi értékelése és a fürdővizek osztályozása a tárgyévi és az azt megelőző három év fürdési idénye során elvégzett fürdővíz vizsgálatokon alapul. A fürdővizeket – minőségük alapján – az alábbi osztályokban sorolják be: „Kiváló”, „Jó”, „Tűrhető”, „Kifogásolt”.

A Magyarországon kijelölt természetes fürdőhelyek listájáról és minősítéséről ezen a linken tájékozódhat a lakosság.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a kormányhivatalok adatszolgáltatása alapján 2022. évben elkészítette a természetes fürdővizekről szóló tájékoztató füzeteket. Az országosan egységes megjelenésű lakossági tájékoztatók ezen a felületen érhetők el.

A Népegészségügyi Főosztály a nyilvánosság számára lehetőséget biztosít a fürdővizekkel összefüggő észrevételek és panaszok megtételére az alábbi elérhetőségeken:

Telefonszám: 34/795-853
E-mail cím: nepegeszsegugy@komarom.gov.hu
Cím: Komárom–Esztergom Vármegyei Kormányhivatal – 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.
Hivatali kapus elérhetőség: KRID azonosító 718089315

A természetes fürdővizekre évről-évre kockázatot jelent a cianobaktérium burjánzás és a makroalgák elszaporodása. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a természetes fürdővizek cianobaktérium kockázatával kapcsolatosan lakossági tájékoztatót állított össze, mely ezen a linken érhető el.

Forrás: Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal
Borítókép: Visit Esztergom

Megosztás