Óvónői állás Dorogon

Óvónői állás Dorogon

Dorog, Hírek Comments Off 51

Óvodapedagógust keres a Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda.

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapjá pályázatot hirdet a Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2510 Dorog, Hősök tere 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 3-7 éves gyermek óvodai nevelése, fejlesztése, fejlődésének nyomon követése, mérése, értékelése.A pedagógiai feladatok tervezése, szervezése, megvalósítása, időszakonkénti értékelése. Aktív részvétel a nevelőtestület, munkatársi közösség munkájában, a szülőkkel és szakmai partnerekkel való együttműködésben.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.               

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,
  • Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,
  • Büntetlen előélet

Előnyt jelentő kompetenciák: Jó szintű Szakmai felkészültség, hivatás szeretet, együttműködőkészség, kultúrált kommunikáció.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Végzettséget igazoló oklevél másolat, szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szrnka Anna nyújt, a 0633522126 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda címére történő megküldésével (2510 Dorog, Hősök tere 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 98/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus. Vagy Elektronikus úton Szrnka Anna részére a zrinyiovoda@dorog.hu E-mail címen keresztül vagy Személyesen: Szrnka Anna, Komárom-Esztergom megye, 2510 Dorog, Hősök tere 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Pályázatok megismerése, formai ellenőrzése. A kiírásnak megfelelő pályázatok közül, kiválasztás alapján e-mailben vagy telefonon behívás személyes vagy online állásinterjúra. Pozitív elbírálás esetén értesítés e-mailben.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: dorog.hu – 2021. február 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dorog.hu Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda cím alatt. honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. február 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A pályázati kiírás ide kattintva tekinthető meg!

Forrás: kozigallas.gov.hu

Facebook hozzászólások
(C) 2017-2020 dorogimedence.hu - Dorogi hírek

Keresés

Írja be a keresendő kifejezést

Back to Top