Közterületi maszkhasználat Dorogon és Esztergomban

Közterületi maszkhasználat Dorogon és Esztergomban

Dorog, Esztergom, Hírek Comments Off 1207

Mint korábban írtunk a kormányrendelet szerint a 10 ezer főnél nagyobb településeken kötelezővé tették a maszkhasználatot. Térségünkben ez Esztergomra és Dorogra vonatkozik. A polgármesterek határozatai a következők.

“2020. november 12-től Dorog városában az alábbi közterületeken – a 6. életévét be nem töltött kiskorú kivételével – mindenki számára kötelező a maszk használata (kivéve a sporttevékenységek során, illetve a parkokban és zöldterületeken): Bányászkörönd, Bécsi út, Esztergomi út, Hantken Miksa utca, Iskola utca, Köztársaság út, Mária utca, Rákóczi Ferenc utca. Aki a maszkviselés szabályait megszegi szabálysértést követ el. A rendőrség, mint eljáró hatóság pénzbírság kiszabására jogosult, melynek összege 5.000 – 500.000 Ft-ig terjedhet.” – Dr. Tittmann János polgármester

“Esztergom Város Önkormányzat Polgármesterének 37/2020. (XI.11.) polgármesteri rendelete a kötelező maszkviselés szabályairól. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Esztergom Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm.rendelet 27.§ a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1) Esztergom Város belterületén található összes közterületen kötelező a maszk viselése, kivéve a (2) bekezdésben meghatározott esetekben. (2) A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm.rendelet 1.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a sporttevékenység során, valamint a parkokban és a zöldterületeken nem kötelező a maszk viselése. 2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján 10 óra 15 perckor lép hatályba és 2020. december 11. napján hatályát veszti.” Hernádi Ádám polgármester és Schottner Norbert jegyző

Forrás: dorog.hu / esztergom.hu

Facebook hozzászólások
(C) 2017-2020 dorogimedence.hu - Dorogi hírek

Keresés

Írja be a keresendő kifejezést

Back to Top