Megindultak a régészeti munkák Esztergom árvízvédelmi projektjében

Megindultak a régészeti munkák Esztergom árvízvédelmi projektjében

Esztergom, Hírek Comments Off 179

Az „Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem” (KEHOP-1.4.0-15-2016-00015) című európai uniós projekt keretében 2020. augusztus 7-én a Várkapitányság Nonprofit Zrt. munkatársai megkezdték a régészeti próbafeltárásokat a beruházás területén. A fejlesztés előkészítését 900 millió Ft vissza nem térítendő támogatásból valósítja meg az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság alkotta konzorcium.

A Kormány 2016-ban kiemelt, közfeladat megvalósítására irányuló feladatnak minősítette a projektet, melynek fő célja a klímaváltozás következtében jelentkező szélsőséges időjárási események káros hatásainak csökkentése, ezáltal az árvízi kockázat mérséklése Esztergom város térségében. Az árvízszintek jelentősen emelkedtek az elmúlt időszakban, és a nagy árvizek előfordulása gyakoribbá vált a Duna érintett szakaszán.

A meglévő esztergomi védvonal kiépítettsége nem elégséges az elvárható árvízi biztonsághoz és továbbfejlesztése sem lehetséges a megfelelő mértékben, így új nyomvonalon épül ki árvízvédelmi védmű. A komplex létesítmény a 2017-ben elkészült engedélyezési terv alapján 6,5 km hosszú Duna jobbparti és 0,8 km hosszú Kenyérmezei-patak jobbparti védvonallal fogja biztosítani a MÁSZ (mértékadó árvízszínt) +1,2 m kiépítési szintet.

A régészeti munkákról a Régió TV Esztergom a szeptember 9-ei híradójában is beszámolt (3 perc 34 másodperctől):

A jelenlegi projektben (I. ütem) az alap kiviteli tervek és az erdészeti tervek elkészítése, valamint az előzetes régészeti feltárás történik meg. A terepi megvalósítás a következő, 2021-2027-es időszakra tevődött át. Jelenleg nagy kapacitások bevonásával zajlik a szakági tervezés több szakcsoportra osztva, mely – az ökológiai szempontokat is figyelembe véve – a védművek előírás szerinti kiépítése mellett a műtárgyak fejlesztését és a medrek vízlevezető képességének javítását is célul tűzi ki. A Prímás-szigeti mellékág torkolati szakaszán 5 m-es nyílásszélességű, szegmenstáblás árvízkapu műtárgy, a Szentlélek-patak torkolata fölött a mellékágban pedig zsilip és belvízátemelő szivattyútelep épül. A tervek között szerepel az ÉDUVIZIG gátőrtelep fejlesztése is. Az eredeti engedélyes terveket több helyen is egyszerűsítették a műszaki alapfunkciók megtartása mellett. Esztergom Önkormányzatával szoros tervezői együttműködés zajlik.

Az engedélyes tervhez kapcsolódóan készült el az előzetes régészeti dokumentáció, melynek alapját a terepi bejárások és a geofizikai vizsgálatok képezték. Az eredmények alapján határozták meg a régészek a jelenleg 70 kutatóárokban 8200 m2-en folyó próbafeltárás helyszíneit, melyek a teljes nyomvonalat lefedik. A belvárosban a Mária Valéria híd felvizi és alvizi oldalán 2, a Prímás-szigeten pedig 3 helyszínen zajlik a régészeti munka. A többi kutatóárok a 11-es út mentén, a nyomvonalon található.   

Az elmúlt napokban elvégzett feltárások alátámasztják, hogy a már ismert középkori Zsidód falu területén Árpád-kori leletek vannak. Az elkövetkező hetekben folyó feltárások segítenek lehatárolni a projekt azon területeit, melyekre a kivitelezés során végzendő feltárások alkalmával különösen nagy figyelmet kell fordítani az építési munkálatok zökkenőmentes elvégzése érdekében. 

A projekt I. ütemének végén – mely 2021 júniusára várható – minden előkészítő tevékenység lezárul, mely szükséges az eredményes közbeszerzési kiírás megvalósításához a terepi kiépítés érdekében. A kivitelezés későbbi megvalósítása több mint 25.000 fő árvízvédelmi biztonságát fogja növelni.

Fotó, forrás: ÉDUVIZIG

Facebook hozzászólások
(C) 2017-2020 dorogimedence.hu - Dorogi hírek

Keresés

Írja be a keresendő kifejezést

Back to Top