Katasztrófavédelem: nem került egészségre veszélyes anyag a levegőbe

Katasztrófavédelem: nem került egészségre veszélyes anyag a levegőbe

Dorog, Hírek Comments Off 112

A katasztrófavédelem jegyzőkönyve szerint egészségre veszélyes koncentrációt nem mutattak a műszerek a május 7-ei dorogi égetőben keletkezett tűzeset kapcsán.

A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei igazgatója, Szunyog Zoltán tűzoltó ezredes tájékoztatta dr. Tittmann János polgármester kérésére Dorog Város Önkormányzatát a Sarpi Dorog Kft. telephelyén, mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem területén 2020. május 07-én keletkezett üzemzavarról.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) IV. fejezetének 25. § (1) bekezdés alapján, Üzemeltető a veszélyes tevékenységét az iparbiztonsági hatóság katasztrófavédelmi engedélyével végzi. A bekövetkezett üzemzavar kivizsgálása céljából a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 14. §. (3) bekezdés alapján hivatalból az iparbiztonsági hatóság ellenőrzést tartott. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a telephelyen a C1 göngyölegtároló létesítményben veszélyes anyaggal kapcsolatos tűz következett be. Az ellenőrzésről Hatóságom 36100/20200507/2020.ált. számon káreseti és 36100/809/2020.ált. iktatószámon iparbiztonsági hatósági ellenőrzési jegyzőkönyvet vett fel.

A jegyzőkönyvben foglaltak alapján hatóságom a bekövetkezett eseményt veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavarnak minősítette.

Az üzemzavarról Üzemeltető a Rendelet 30. § (1) bekezdése alapján írásbeli adatszolgáltatást nyújtott be hatóságom részére.

A R. 30. § (3) bekezdés alapján: „A hatóság az üzemeltetőtől kapott adatszolgáltatás kézhezvételét követően a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben, vagy a küszöbérték alatti üzemben bekövetkezett veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavarról – annak egy másolati példánya megküldésével – a veszélyeztetett település polgármesterét” tájékoztatja.

Tájékoztatom, hogy a Katasztrófavédelmi Mobil Labor (a továbbiakban: ERŐD KML) káreseménnyel összefüggő intézkedései az alábbiak voltak:

– Kiérkezést követően felvette a kapcsolatot a tűzoltásvezetővel;

– A tűzoltásvezető meghatározta a telephelyen kívüli veszélyes anyag koncentrációjának mérését, a lakossági intézkedések szükségességének meghatározása céljából.

– ERŐD KML mikro-meteorológiai műszer használata mellett a szélirány figyelembevételével Dorog és Esztergom-kertváros területén folyamatos méréseket végzett. A KML a településeken összesen 5 helyszínen végzett pontméréseket, ahol veszélyes anyag egészségre veszélyes koncentrációját nem mutatta ki.

– A mikro-meteorológiai műszer folyamatos mérés mellett a H2S szenzora 0,9 ppm (határérték: 5 ppm), a HF szenzora 0,1 ppm (határérték: 1,8 ppm) értéket jelzett.

– ERŐD KML jelentést tett a tűzoltásvezető részére, hogy egészségre veszélyes koncentrációt nem mutattak a műszerek

– Visszatértek a Sarpi Dorog Kft. területére, az eseménnyel kapcsolatos káreseti helyszíni szemle jegyzőkönyv felvételére.

Forrás: dorog.hu / Dorog Város Önkormányzata Facebook oldal

Facebook hozzászólások
(C) 2017-2020 dorogimedence.hu - Dorogi hírek

Keresés

Írja be a keresendő kifejezést

Back to Top