Levegőtisztaság-védelmi hatósági eljárás

Levegőtisztaság-védelmi hatósági eljárás

Dorog, Hírek Comments Off 365

A téli időszakban rosszabb a levegő minősége, ehhez hozzájárul az is, hogy sok esetben a lakosság olyan anyagokkal fűt, amelynek a környezetre gyakorolt hatása súlyosan szennyező.

Térségünkben is magas a légszennyezettségi mutató, amelyről tegnap már írtunk. Érdemes odafigyelni, hogy milyen fűtőanyagokat használunk télen, hiszen Dorogon napok óta egészségtelen a levegő minősége, amely hosszú távon már számottevő káros egészséghatást okozhat.

A legszennyezes.hu oldalon a dorogi, esztergomi, táti és nyergesújfalui mérőállomások óránkénti adatokat mutatnak. A dorogi mérőállomás adatait ide kattintva tekinthetjük meg.

A járási hivatal tájékoztatása szerint tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

A járási hivatal jár el első fokon:

 • a legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény tüzelőberendezés forrásával,
 • a legfeljebb 140 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, nem az a) pont szerinti kizárólag füstgázt kibocsátó tüzelőberendezés forrásával,
 • az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló tevékenység és az ahhoz használt berendezés forrásával,
 • a nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység okozta bűzterheléssel, és
 • a nem gazdasági tevékenység keretében működő diffúz légszennyező forrással

kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyekben.

A járási hivatal, mint környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, – ha jogszabály másként nem rendelkezik – levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.


A környezetvédelmi hatóság a bírság kiszabása során

 • a mulasztás körülményeit,
 • a kötelezettségszegés súlyosságát, és
 • a kötelezettségszegés időtartamát és ismétlődését veszi figyelembe.


A környezetvédelmi hatóság

 • a bűzzel járó tevékenység elérhető legjobb technikától eltérő üzemeltetése esetén,
 • az előírt bűzcsökkentő műszaki követelmények be nem tartása esetén, vagy
 • ha a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése műszakilag nem biztosítható,

a bűzterhelő tevékenységet korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja.

Az ügyet intéző osztály: A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalnak a levegőszennyezés helye szerint illetékes járási hivatalának hatósági osztálya.

Ügyintézés határideje és díja/ illetéke: 21 nap. A lakossági közérdekű bejelentés díj- és illetékmentes.

Az alkalmazott jogszabályok: 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről, 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről.

Facebook hozzászólások
(C) 2017-2020 dorogimedence.hu - Dorogi hírek

Keresés

Írja be a keresendő kifejezést

Back to Top