A Duna-Pilis-Gerecse térség jövőjéről beszélgettek

A Duna-Pilis-Gerecse térség jövőjéről beszélgettek

Csolnok, Hírek Comments Off 433

Április 29-én a szlovákiai Cedron Nitrava LEADER Helyi Akciócsoport delegációját látta vendégül a csolnoki székhelyi Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület.

Bérces József, a Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület köszöntötte a résztvevőket. Javasolta, hogy a szakmai tanácskozást a kölcsönös bemutatkozással kezdjük. Judita Valaskova, Nagykér Község Polgármester Asszonya nagy örömünkre megint vállalta a tolmácsolást. Daniela Kolákova Projektmenedzser Asszony, és Imrich Kovác Alelnök Úr bemutatkozása után Bérces József elnök a tanácskozás magyarországi résztvevőit mutatta be: Kolonics Péterné Csolnok Polgármester Asszonya, Czermann János Süttő és Pallagi Tibor Bajna Polgármestere.

A személyes ismerkedés után mindkét HACS szervezete került bemutatásra.

A CEDRON-NITRAVA helyi akciócsoport 2007-ben létrehozott civil szervezet, amelynek célja a köz- és magánszféra közötti partnerség és integrált fejlesztés, mint a CEDRON-kistérség, a 7 település kataszterének területén – Cabaj-Čápor, Mojmírovce, Poľný Kesov, Rastislavice, Svätoplukovo, Štefanovičová és Veľká Dolina. A köz- és a magánszféra közötti partnerség az önkormányzatok, az üzleti szervezetek, a nonprofit szervezetek, valamint az adott területen dolgozó és az egyéni területen dolgozó egyének közötti általános együttműködés kialakítása. A hosszú távú tendenciával összhangban az Európai Unió vidéki területein a nagyobb területi egységek fejlesztésének támogatására a 2015 tavaszi hónapokban bővítettük az eredeti területet. Jelenleg az eredeti hét falut Bánov, Černík, Jatov, Kmeťovo, Komjatice, Lipová, Michal nad Žitavou, Mojzesovo, Palárikovo, Šurany, Úľany nad Žitavou és Veľký Kýr önkormányzatai követték, és létrehozta a CEDRON – NITRAVA mikrorégiót. A partnerség célja egy helyi területi fejlesztési stratégia kidolgozása és végrehajtása, összhangban a LEADER megközelítéssel és összhangban a 2014–2020-as CLLD menedzsment rendszerrel (LEADER és közösségi fejlesztés).

Saját projektjeik mellett más projektek gondozásával is foglalkoznak, igen nagymértékű a térségi szellem, a gazdasági és közösségi fejlesztés.

A Duna-Pilis-Gerecse térség jövőképe megvalósításához mindenekelőtt a fenntartható turizmust, a helyi termelési szerkezet átalakítását, a helyben termelést – feldolgozást és értékesítést kell a térségben hosszú távon kialakítani, amely nem éli fel a természeti és kulturális környezetet, hanem képes hozzájárulni megőrzésükhöz, a társadalmi és gazdasági fejlődéshez. Mindezzel a lakosságnak biztos megélhetést, a vállalkozások számára pedig biztos alapon nyugvó fejlődési lehetőségeket kínál.

Cél a jelenleg még egysíkú, arculat és egységes stratégia nélküli és esetleges turizmus átalakítása, kiszélesítése és biztos alapokra való helyezése. Ehhez olyan kínálat szükséges, amely a térség változatos vonzerőire alapozva integrálja a turisztikai termékkínálatot és szolgáltatásokat biztosít. Ezek megvalósításán keresztül érhető el a hosszú távon biztos megélhetést és a lakosság helyben maradását szolgáló turizmus megerősítése és kiszélesítése.

A partneri találkozó célja a közelebbi ismeretszerzésen kívül a közös pályázati lehetőségek kiaknázása volt, ami igen gyümölcsöző kapcsolatokat vetített elő.

Facebook hozzászólások
(C) 2017-2020 dorogimedence.hu - Dorogi hírek

Keresés

Írja be a keresendő kifejezést

Back to Top