Baja munkaerőpiaci jellemzői

Baja munkaerőpiaci jellemzői

Hírek Comments Off 280

Baja város és környéke munkaerőpiaci helyzete tekintetétében egyre kedvezőbb adatokat mutat.

A legutóbb munkaerő-felmérések alapján a megye népességének, azon belül is a 15-74 éves korosztálynak a 61,6%-a, azaz összességében 241,5 ezer fő tartozott a gazdaságilag aktívak körébe. Az előző év adataihoz képest ez az arány 3,3%-kal emelkedett, évről évre javuló tendenciát mutat. A megyei lakosság közül 227,7 ezren foglalkoztatottként, 13,8 ezren pedig munkanélküliként voltak jelen a térségi munkaerőpiacon. A Baja és környéki munkanélküliség aránya egy év leforgása alatt jelentős mértékben, 28%-kal csökkent, míg a foglalkoztatottak száma 6,1%-kal nőtt.

Bács-Kiskun megyében az év második felében a teljes népességcsoport 58,1%-át regisztrálták foglalkoztatottként, arányuk 3,6 százalékponttal emelkedett meg; a térség foglalkoztatottsága egy minimális mértékben kedvezőbben alakult az országos átlaghoz képest.

Baján és környékén a munkanélküliek közé a gazdaságilag aktívak csoportján belül a megyei népesség 5,7%-a tartozott , ami 2,5%-kal alacsonyabb arányt jelent az előző évhez viszonyítva. Az országos átlaghoz képest a munkanélküliségi ráta mindössze 0,6 százalékponttal mutatott magasabb arányt; ami egy javuló tendencia a térség munakerőpiacán.

A város és térsége egyre kedvezőbb a keresetek szempontjából is, ami vonzóvá teszi az itt letelepedni vágyó munkavállalók számára. A legutóbbi munkaerőpiaci felmérések szerint a megyei székhellyel rendelkező, legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, illetve a különféle nonprofit szervezeteknél és a költségvetési intézményeknél átlagosan 123 ezer fő állt alkalmazásban, összesen 4,5 százalékkal többen, mint az év előző év azonos időszakában. A létszámnövekedés az alkalmazottak kétharmadát foglalkoztató versenyszférában 1,6%-osan alakult, emellett pedig a költségvetési szervek területén 5,1%-os növekedés volt megfigyelhető. A bajai és térségi gazdasági ágak közül a legjelentősebb mértékben, összesen 44%-kal az egyéb szolgáltatás területén munkát vállalók száma bővült. Abban az iparágban, melyben a megyei alkalmazottak 34%-át foglalkoztatták, 1,3%-kal többen töltöttek be valamilyen pozíciót, mint egy évvel korábban.

A keresetek arányának dinamikus növekedése egy év alatt meghaladta az országos átlag fellendülésének mértékét. A gyarapodás pozitívan hat az egész térség munkaerőpiaci helyzetére, Baján az utóbbi években megnőtt nem csupán a helyi, hanem a környékbeli munkavállalók száma is.

A legutóbbi felmérések szerint az álláskeresők számának csökkenése egy év alatt igen jelentős, összességében 29%-kal kevesebb főt, 15 819 álláskeresőt regisztráltak a nyilvántartásban, ami országos viszonylatban is kimagaslónak minősül. A bajai munkahely keresés egyszerűbb lett az elmúlt időszakban. Baján belül és a megyében az álláskeresők 12%-a pályakezdő volt, számuk 35%-os csökkenést mutat, a csoport 35%-a legfeljebb 8 általános végzettséggel rendelkezett. A tartósa munkanélküliek aránya 18%-osan alakult, többségük, azaz 51%-uk azonban maximum fél évig szerepelt a nyilvántartásban. Félévkor a 3605 betöltetlen munkapozíciót jelentettek be a megyei munkáltatók, az azt megelőző év adataihoz viszonyítva 89%-kal többet. Egy álláshelyre 4 kereső jutott; ezáltal Baja városában és a megyében az elhelyezkedési esélyek jelentős mértékben javultak az utóbbi években.

Facebook hozzászólások
(C) 2017-2020 dorogimedence.hu - Dorogi hírek

Keresés

Írja be a keresendő kifejezést

Back to Top