Az egykori dorogi sebész volt az esztergomi könyvtár vendége

Az egykori dorogi sebész volt az esztergomi könyvtár vendége

Dorog, Esztergom, Hírek Comments Off 490

Az Esztergomi Helischer József Városi Könyvtár Köztünk élnek sorozatának 2019 évi első meghívottja dr. Tőrös Péter sebész volt.

Péter 2018-ban Esztergom városától Dr. Gönczy Béla-díjban részesült, városunk az „Esztergomi Gyógyításért” kitüntetés adományozásával kívánja elismerni azok tevékenységét, akik a városlakosságának egészségvédelme és gyógyítása érdekében kiemelkedő, áldozatkész és felelősségteljes tevékenységet végeztek.

Tőrös Péter a fővárosban született. A fiatal korát meghatározó társbérleti körülményektől hosszú út vezetett az orvosdoktori diploma megszerzéséig. Nem volt az a típus, aki gyermekkorában állatokat boncolt, és az otthoni esti beszélgetések nem a gyógyításról szóltak, hanem inkább a napi gondok megoldására szorítkoztak. 1967-ben szerzett diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Családjában ő volt az első orvos.

Az egyetem alatt alkalmi munkavállalásával – többek között vendéglői zenészként – dolgozott, teremtette elő a diákélethez szükséges anyagi fedezetet, ebben szülei gondjainak csökkentése volt a fő vezérmotívum. Az egyetem elvégzése után demonstrátorként dolgozott a Budapesti Orvostudományi Egyetem Anatómiai Intézetében, ahol megalapozta és magas szintre fejlesztette egyetemi oktatóként a későbbi szakmájához szükséges, nélkülözhetetlen alapismereteket.

1968-ben került Esztergomba a Sebészeti Osztályra, ahol segédorvosként, majd adjunktusként és főorvosként szolgálta a térség sebészeti ellátását majd 40 éven keresztül.

A Pestről jött, friss diplomás orvos nagy ambíciókkal kezdte munkáját, kezdettől fogva a lelkesedés, a problémák gyors megoldása és a határozottsága voltak jellemző vonásai, mely kifogástalan manualitása mellett kiemelték Őt a középszintből. A sebészeti szakvizsgát követően érsebészeti területen képezte tovább magát és Dr. Mátyus Lajos, valamint Dr. Leel-Össy Lóránt teamjében országos szintű elismertséget szerzett – az esztergomi kórháznak is – a perifériás erek rekonstrukciós műtéteit illetően. Alappillére volt a Művese Állomás beindulásakor, a betegek kezelésre való alkalmassá tételének, mely egy új érsebészeti technikát igényelt. Az akkori kórház főorvosai, akik méltó társai voltak, Mátyus Lajos – Kárpáthy László (szülészet), Russay György (gégészet), Kiss Gyula (bőrgyógyászat), Patonay János (gyerekgyógyászat), Marcell István (urológia), Teleki Kálmán (tüdőgyógyászat), Lélek István (belgyógyászat), Kerekes Károly (patológia), Mohos Zoltán (laboratórium) hamar befogadta a tehetséges fiatalt.

Nem csak a főorvosok, de fiatal kollegái Pénzes István, Zámbori János, Havasi László, Lampert András is szeretettel fordultak irányába. Igazi közösségi ember volt egész pályafutása során. 1982-be párttitkár lett, de ez nem befolyásolta szakmai elismertségét. Biztos kezű sebészként méltó helyettese lett Mátyus Lajosnak. Ő indította el Esztergomban a betegek érsebészeti ellátását is.

1986-1993-ig a dorogi kórház sebészeti osztályát vezette. 1997-től 2000-ig a Magyar Orvosi Kamara Esztergomi Szervezetének elnökévé választották. 2007-ben tette le a szikét, ezután a kórház minőségbiztosítási igazgatói feladatait látta el. Megbecsült szakembere, sebész főorvosa és szakmai értéke lett kórházunknak.

Empátiás jelleme, határozottsága, műtét közbeni nyugalma mindig átsegítette az aktuális nehézségeken, jó diagnosztikus készségével a problémás helyzeteket is nagy biztonsággal oldotta meg, mindig ura volt a helyzetnek, konfliktuskezelő képessége a műtőben közismert volt. Szorgalmazta a műtétek utáni gondozás fontosságát, úgy, hogy abban az időben készenléti ügyelet nem lévén éjjel-nappal riasztható volt. Ha zűr volt, és az osztályvezető nem tartózkodott az épületben, mindenki Őt kereste, és ez nemcsak a sebészet, de a társszakmák vonatkozásában is bevett szokás volt. Az urológus, a nőgyógyász és a sebész gyakran közösen dolgozott.

Kiváló kapcsolatteremtő képessége révén a város társadalmi életéből is kivette részét, baráti társaságok központja volt, sok támogatót szerzett a gyógyító munkával.

Aktív korszakának utolsó éveiben a kórházvezetés tagjaként intézkedései humánusak, emberközpontúak voltak. Aki közelről ismerte, az tudta róla, hogy a külcsín mást takar, nem a felületesség és a lezserség, hanem a precizitás és a problémák végleges lezárási szándéka vezette kezét.

Városunk köztiszteletben álló polgára, aki sebészi és minőségbiztosítási igazgatói munkájával kiemelkedőt nyújtott Esztergomban az elmúlt 40 évben. Ma is népszerű a főorvos, az emberek megsüvegelik, tisztelik, élvezik humorát.

A rendezvényen készült fényképfelvételeket a könyvtár honlapján keresztül a Galériában, a videofelvételt a Médiatárban nézhetik meg.

Hámosné Szőke Anna

Fotók: Nyári Andrea

Facebook hozzászólások
(C) 2017-2020 dorogimedence.hu - Dorogi hírek

Keresés

Írja be a keresendő kifejezést

Back to Top