Állás: tanítót keresnek Kesztölcre

Állás: tanítót keresnek Kesztölcre

Hírek, Kesztölc Comments Off 494

Az Esztergomi Tankerületi Központ a ”Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992 évi XXXIll. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet, Kesztölci Kincses József Általános Iskola, tanító munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2019.02.05-2019.06.30., majd határozatlan -ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2517 Kesztölc, lskola utca 68.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: szakjainak megfelelő órák, valamint az Nkt.4. § (5) pontja szerinti egyéb foglalkozások tartása. 1-2. osztályos napközis csoport vezetése, alsó tagozatos tanórák. Felmentési idejét töltő pedagógus helyettesítésére a Kjt.21.s (2) bekezdés a) pontja alapján, megfelelés esetén a határozott idő lejártát követően a jogviszony határozatlan időjűvé módosul.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ”Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény, valamint a(z) illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szólo 1992. evi XXXlll törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30) Kormány rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: felsőfokú képesítés, tanító.

A pályázatnál elbírálási előnyt jelent: szlovák szakkollégium.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség és szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2019. február 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tordáné Petrik Etelka intézményvezető nyújt, a 0633-484-336-os telefonszámon!

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton a pályázatnak az Esztergomi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Kesztölci Kincses József Általános Iskola, 2517 Kesztölc, Iskola utca 68.). Kérjük a borítékon feltűntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/106/00047-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: tanító.
  • Elektronikus úton Tordáné Petrik Etelka intézményvezető részére az iskola@kesztolc.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, vagy megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

Facebook hozzászólások
(C) 2017-2020 dorogimedence.hu - Dorogi hírek

Keresés

Írja be a keresendő kifejezést

Back to Top