Az Európai Unió 2006-ban teremtett lehetőséget arra, hogy az uniós források felhasználásának hatékonysága, a már meglévő, vagy jövőbeni együttműködések sikeressége érdekében a tagok egy jogi személyiséggel rendelkező csoportosulást, Európai Területi Társulást (EGTC-t) hozzanak létre.

A határon átnyúló, transznacionális és a régiók közötti együttműködések valósíthatóak meg a keretében. Az esztergomi társulás jelenleg 82 település összefogásával működik, a 2008-as megalakulásakor 102 tagot számlált. Eddig 30 millió euró összegben valósítottak meg projekteket és az uniós ciklus végére elérik a 60 millió eurót. Az elmúlt években létrehozták a helyi termékek hálózatát, hogy a termékek piaci megjelenésével a termelőket segítsék. A közel 500 termelő által előállított portékákat különböző települési rendezvényekre is eljuttatják. Emellett egy védjegymárka kialakításán is dolgoznak. Az ISTER-GRANUM mára brand lett, hisz népdaltalálkozótól a repülőnapig számtalan közösségi rendezvény használta a regionális elnevezést. A befektetések ösztönzésére egy vállalkozói-logisztikai övezetben érdekeltek a jövőben. A turizmusfejlesztés kapcsán pedig az épülő EuroVelo6 kerékpárút fejlesztéshez csatlakozó hálózatbővülésen dolgozik a régió, amely a bike-kölcsönző hálózatok összekötését is tervezi a Duna mindkét oldalán – hangzott el a konferencián.

Az ünnepségen Romanek Etelka, polgármester együtt köszöntötte a jubiláló szervezetet Kiss-Parciu Péter, helyettes államtitkárral, Völner Pál, országgyűlési képviselővel, Pavol Hamzik, Szlovákia nagykövetével, Ján Oravec, Párkány korábbi polgármesterével és Szabó Eugen, Párkány jelenlegi polgármesterével.

A konferencia nyitányában Pálmai Árpád karnagy vezetésével a ferences gimnázium diák kamarakórusának rövid, egyházzenei műsora örvendeztette meg a résztvevőket.

Esztergom polgármestere az Ister-Granum soros elnöként úgy fogalmazott, hogy az eurorégió tíz évvel ezelőtti megalakulása jó lehetőség volt arra, hogy ez a térség újra eggyé válhasson, illetve a Duna mindkét partján, egymásért dolgozva tegyék azt, ami a régió boldogulása szempontjából szükséges.

Romanek Etelka elmondta, hogy az Ister-Granum jó lehetőség arra, hogy a szlovákiai és magyarországi 85 település együtt gondolkozhasson, tervezhessen és valósítson meg különböző, mindannyiunk számára hasznos és jövőbemutató beruházásokat, fejlesztéseket.

A konferencián Kiss-Parciu Péter, Völner Pál, Pavol Hamzik és Szabó Eugen is a hosszútávú közös tervek, beruházások jelentőségét emelte ki. Ján Oravec és Ocskay Gyula az eurorégió tíz évvel ezelőtti megalakulásának legfontosabb momentumait idézte fel.

A konferencia további részében a más országrészekből is érkező EGTC menedzserek beszéltek az eltelt tíz év hozadékáról, eredményeiről, fejleményeiről. A zárófejezetben az szlovák és magyar referensek, menedzserek osztották meg a résztvevőkkel tapasztalataikat, s vázolták fel a rövid- és hosszútávú EGTC terveket.

Fotók, forrás: esztergom.hu