Kutatás az esélyegyenlőséget támogató szolgáltatások megítéléséről

Kutatás az esélyegyenlőséget támogató szolgáltatások megítéléséről

Hírek, Komárom-Esztergom Comments Off 426

Sikeresen pályázott a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program felhívására. Az 57,00 M Ft európai uniós támogatás segítségével olyan beavatkozásokat terveznek, amelyek a hátrányos helyzetű csoportok helyzetét javítják helyi és területi szinten is.  A program keretében 900 fős komplex kutatást is kezdeményeztek az elérhető szolgáltatások megítéléséről a lakosság és az önkormányzatok körében.

Az EFOP-1.6.3-17-2017-00008 kódszámú, Felzárkózás-politikai konzultáció és program Komárom-Esztergom megyében” projekt célja egy olyan széles körű összefogás, konzultációs rendszer megteremtése a megyében, amely hozzájárul a hátrányos helyzetű csoportok problémáira adható válaszok kidolgozásához és megvalósításához. Ennek érdekében a megyei önkormányzat többek között vállalta egy megyei felzárkózási fórum felállítását, az esélyegyenlőség érdekében munkálkodó szervezetek –, családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok, oktatási intézmények, nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek – bevonásával. Ezen túl felzárkózási szakembert és koordinátort alkalmaz, akik feltérképezik a hiányosságokat, a speciális problémákat. A fórumnak és munkacsoportjainak pedig ezek felszámolása érdekében megoldásokat kell keresnie a helyi szereplőknél rendelkezésre álló eszközök és szolgáltatások bevonásával. A projektben gyakorlati ismereteket átadó rendezvényeket is terveznek. 2018 augusztusában Esztergomban, októberben Tatabányán találkoztak az érintettek az együttműködést, együttgondolkodást támogató rendezvényeken.

A projekt keretében 2018 júniusában 900 fős nemre, életkorra, településtípusra és járásra reprezentatív kutatás valósult meg a Komárom-Esztergom megyei 18 éven felüli felnőtt lakosság körében az esélyegyenlőség megteremtését támogató szolgáltatások minőségéről, elérhetőségéről, valamint a szegénységgel kapcsolatos társadalmi attitűdökről. A kutatás fókuszában a különböző társadalmi, szociális, egészségügyi és kulturális szolgáltatások, azok elérhetősége, minősége, valamint a különböző társadalmi problémák lakossági megítélése állt.

A jelentésben foglaltak hasznosításra kerülnek a projektben vállalt tevékenységek során, különös tekintettel a szolgáltatási hiányok feltárásánál és a társadalmi együttműködést segítő rendezvények szervezésénél. A kutatás során felmerült problémákra, szolgáltatási hiányokra megoldási javaslatokkal fog élni a fórum, valamint a munkacsoport.

A kutatási eredmények részletes bemutatására 2018. október 31-én a megyei felzárkózási fórum ülésén került sor a Megyeházán. A fórumot a szakmai megvalósítók és a projektmenedzsment tájékoztatta a projekt jelenlegi állásáról, és az elkészült szolgáltatási útvonal térkép készítésének módszertanáról.

Ez utóbbi dokumentum tartalmazza a feltérképezett szolgáltatási hiányokat, melyek felmérése során a megye összes településén folytatnak majd egyezetéseket az önkormányzatokkal, civilekkel, a lakossággal, a célcsoportokkal. Ezen túl a helyi esélyegyenlőségi programok áttekintése és kiértékelése is segíti majd a munkát, ahogy az előzőekben említett kutatás is.

A fórum ülését követően annak munkacsoportja is összeült. A konzultáció témája a különböző fogyatékkal élők helyzetének megítélése, az általuk tapasztalt szolgáltatási hiányok, arra adott javaslatok, a civilek és az érdekképviseleti szervezeteik szerepe és lehetősége volt.

A programnak köszönhetően a mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek és a fogyatékkal élők kaphatnak segítséget. A megvalósítók remélik, hogy a Fórum és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportok hosszú távon képesek lesznek a felhalmozott eredmények hasznosítására, ezzel is biztosítva a projekt szakmai fenntartását.

További információ kérhető:
Sztankó Annamária, sajtóreferens
Tel.:+3634/517-205
Mobil: +3620/275-75-52
E-mail: kemsajto@kemoh.hu

Facebook hozzászólások
(C) 2017-2020 dorogimedence.hu - Dorogi hírek

Keresés

Írja be a keresendő kifejezést

Back to Top