Inkubátorházat építhetnek Esztergomban

Inkubátorházat építhetnek Esztergomban

Esztergom, Hírek Comments Off 1477

Az „Inkubátorházak fejlesztése” megjelölésű felhívás keretében (kódszám: TOP-1.1.2-16) jelen projektet – amennyiben az támogatást nyer – Esztergom Város Önkormányzata valósítja meg, mint a Magyarország helyiönkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 3. § (2) bekezdése szerinti települési önkormányzat.

A megyére irányadó integrált területi program alapján az Ikerváros-térség magtelepülésein, a városias térségekben TOP 1.1 forrásból meglévő (belterületi) önkormányzati (többségi tulajdonú) épületek: inkubátorház, vállalkozók háza, szolgáltatóház, irodaház fejlesztések az innováció ösztönzése érdekében (kiemelten start-up kezdeményezések, co-working irodák, azaz bérelhető közösségi irodaterek céljára) kiemelten preferáltak, azaz jelen projekt a megyei ITP-hez is teljes mértékben illeszkedik.

A beruházással létrehozni kívánt korszerű,széles szolgáltatás-portfólióval rendelkező inkubátorház küldetése, hogy a jövőben a helyi innovatív gazdasági szereplőknek működési teret biztosítva, kettős, gép- és élelmiszeripari tudáscentrumként, a lehető legtöbbszinergikus hatást képezve erősítse Esztergom város gazdasági-társadalmi pozícióit, növelje népességmegtartó erejét.

A projekt keretében megvalósításra kerülő inkubátorházat vállalkozói inkubátorként kívánjukműködtetni, amely közös szolgáltatásokat és általános üzleti-szakmai segítséget biztosít, nem szelektált iparági kezdő vállalkozások számára, hozzájárulva egy adott területen a vállalkozások fejlesztéséhez és újmunkahelyek teremtéséhez.

Az inkubátorház tervezett megvalósulási helyszíne az Esztergom 17510 hrsz alatt ingatlan (cím: 2500 Esztergom, Simor János utca 63.

Az ingatlan vonatkozásában a támogatási kérelem benyújtásakor Esztergom Város Önkormányzata 51/100 arányú, többségi tulajdonjogának bejegyzése folyamatban van. Az ingatlan per-, és igénymentes. A fejlesztéssorán egy alulhasznosított épület teljes felújításával-átalakításával jön létre inkubátorház, az intézménnyel folytatni kívánt tevékenységnek előzményi működése nincs. A projektben alapinfrastruktúra kiépítése, valamintszolgáltató (irodák, tárgyalók, konferenciatermek) és termelő funkciót (műhely) egyaránt ellátni képes felépítmény kerül kialakításra. Megvalósítani tervezett összesen 141,5 m2 iroda, korszerű bútorzattal ellátva, több egységre osztva, 59,1 m2 irodai tér, open-office jelleggel, megfelelő bútorzattal. A projekt megvalósítása esetén kialakításra kerülne 168,5 m2 nagyságú multifunkciós tér, változtatható belső elrendezéssel, több egységreosztott, összesen 91,8 m2 üzleti használatra alkalmas berendezett tárgyalótér, 40 m2 alapterületű élelmiszeripari és 57,6 m2 alapterületű gépipari műhely, valamint vizesblokkok, teakonyha, előtér, irattár, raktár, egyébkiszolgáló egységek összesen 552,3 m2 alapterületen. A fejlesztés során megújuló energia hasznosítása (napelemes rendszer) tervezett.

A projektben komplex akadálymentesítésre kerül sor, szórt azbeszt mentesítése nem szükséges. A projekt megfelel az esélyegyenlőség általános elveinek, ennek megfelelően illeszkedik a település helyi esélyegyenlőségiprogramjához. A projekt szerinti kapacitások tervezését részletes igényfelmérés előzte meg, melynek eredményei az üzleti tervben bemutatásra kerülnek. A megalapozó felmérés szerint jelentős igény mutatkozik afejlesztésre, ennek kapcsán évente – worst case elven – minimálisan 4 betelepülő, inkubált vállalkozással számolunk, ezt szándéknyilatkozattal igazoljuk. A kiválasztási, működés-elemzési és értékelési, valamint rotációsmódszertan – összhangban a Felhívás rendelkezéseivel – az üzleti tervben részletesen kifejtésre kerül.

A projektben – együttműködési megállapodással igazoltan – 6 inkubációs szolgáltató elérhető lesz (melyek azinkubátorház szolgáltatásait nem veszik igénybe, hanem kizárólag az oda betelepült vállalkozásoknak nyújtanak magas hozzáadott értékű tanácsadási szolgáltatást), ezen felül az inkubátorházban további 6 féle infrastrukturális (pl. co-working helybérlése, tárgyaló igénybevétele), 3 adminisztratív (pl. digitalizálás, fénymásolás) és 4 típusú networking (pl. szakmai rendezvények szervezése, klaszterkapcsolatok kiépítése) szolgáltatás hozzáférhető.

A projektben 1 főközvetlen, a teljes fenntartási időszakot felölelő foglalkoztatására tesz vállalást a támogatást igénylő. A projekt kapcsán a támogatást igénylő a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, illetve a NemzetiAgrárgazdasági Kamara Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóságával is együttműködési megállapodást kötött. A fejlesztés helyi és térségi szinten egyaránt erős szinergikus hatásokat generál, közvetlenül, illetve közvetvekapcsolódik 2 db megvalósítás, illetve 1 db előkészítés alatt álló projekthez. A projektgazda a támogatás elnyerése esetén együttműködik a működő megyei és helyi foglalkoztatási paktummal.

Forrás: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Sajtó
Fotó: illusztráció (youtube.com – Lovasberényi Inkubátorház)

Facebook hozzászólások
(C) 2017-2020 dorogimedence.hu - Dorogi hírek

Keresés

Írja be a keresendő kifejezést

Back to Top