Óvodapedagógust keres a dorogi Zrínyi

Óvodapedagógust keres a dorogi Zrínyi

Dorog, Hírek Comments Off 878

A Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet Óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Dorog, Hősök tere 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A 3-7 éves korosztály nevelése, fejlesztése, fejlődésének nyomon követése, rögzítése, mérése, értékelése. A pedagógiai feladatok tervezése, szervezése, időszakonkénti értékelése. Aktív részvétel a nevelőtestület munkájában, a szülői szervezettel és a szakmai partnerekkel való együttműködésben.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: főiskola – óvodapedagógus, felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP, büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: erkölcsi bizonyítvány, oklevél másolatok, szakmai önéletrajz, motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Klits Kitti nyújt: 33/522-126-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda címére történő megküldésével (2510 Dorog, Hősök tere 2.) Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 530/2018, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus. Elektronikus úton Szrnka Anna részére a szrnka.anna0529@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20.

Forrás: dorog.hu

Facebook hozzászólások
(C) 2017 dorogimedence.hu - Dorogi hírek

Keresés

Írja be a keresendő kifejezést

Back to Top