Dajkát keresnek Kesztölcre

Dajkát keresnek Kesztölcre

Hírek, Kesztölc Comments Off 944

A Kesztölci Kiserdei Óvoda Kestúcka Materská Škola Horička pályázatot hirdet dajka munkakör betöltésére – olvasható a pályázati kiírás Kesztölc honlapján.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2517 Kesztölc, Cseresznyéshát utca 2/1.

A munkakörbe tartozó feladatok: az óvodapedagógus mellett a Pedagógiai Programnak megfelelően tevékeny részvétel a csoport életében. A csoportszoba, öltöző, mosdó és egyéb helyiségek takarítása, rendben tartása. A tevékenységek segítése, a gyermekek gondozása, étkeztetésükben való részvétel.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 8 általános, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: középfokú képesítés, dajka képesítés megléte, helyi lakos.

Elvárt kompetenciák: gyermek centrikus szemléletmód, türelem, csapatmunka, elhivatottság, empátia

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyváriné Radovics Angelika nyújt, a 06 30 455 5029-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Kesztölci Kiserdei Óvoda Kestúcka Materská Škola Horička címére történő megküldésével (2517 Kesztölc, Cseresznyéshát utca 2/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 71/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka. Személyesen: Gálné Kara Boglárka, Komárom-Esztergom megye, 2517 Kesztölc, Cseresznyéshát utca 2/1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatot az intézményvezető bírálja el az alkalmazotti közösség véleményének figyelembe vételével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 29.

Forrás: kesztolc.hu

Facebook hozzászólások
(C) 2017-2020 dorogimedence.hu - Dorogi hírek

Keresés

Írja be a keresendő kifejezést

Back to Top