Iskolai beiratkozások időpontjai Dorogon

Iskolai beiratkozások időpontjai Dorogon

Dorog, Hírek Comments Off 975

Hirdetmény a 2018/2019-es tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) alapján az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra – a területileg illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével – a köznevelési feladatokat ellátó hatóság által meghatározott időszakban kell beíratni.

A 2018/2019. tanévre az általános iskolai első osztályokba történő beiratkozás időpontjait az alábbiak szerint határozom meg és teszem közzé:

2018. április 12-én (csütörtökön) 8 órától 19 óráig és 2018. április 13-án (pénteken) 8 órától 18 óráig Dorogon, az Intézmények Házában (Hantken Miksa u. 8.)

Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A tanköteles korba lépő, azaz 2012. augusztus 31-én, vagy az előtt született gyermekét a szülő a hirdetményben közzétett időpontban köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes vagy választott iskola első évfolyamára.

Az NKT alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító iskola). A kötelező felvételt biztosító iskolák körzeteiről és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzeteiről a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala, mint megyeszékhely szerinti járási hivatal 2018. február 28-án Tájékoztatót tett közzé saját, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal honlapján.

Az EMMI rendelet értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget az óvoda igazolja.

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt. A jelentkezés elutasítása esetén a szülő az Nkt. értelmében jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül az adott intézmény fenntartójához.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a körzet meghatározás nem érinti a szülő szabad iskolaválasztáshoz való jogát. Azonban amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő 5 napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Dorog Város Önkormányzata (dorog.hu)

Facebook hozzászólások
(C) 2017 dorogimedence.hu - Dorogi hírek

Keresés

Írja be a keresendő kifejezést

Back to Top