Óvodapedagógust keresnek a dorogi Zrínyibe

Óvodapedagógust keresnek a dorogi Zrínyibe

Dorog, Hírek Comments Off 1054

A Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Dorog, Hősök tere 2.

A munakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 3-7 éves korosztály óvodai nevelése, fejlesztése, fejlődésének nyomon követése, rögzítése, mérése, értékelése. A pedagógiai munka tervezése, szervezése, értékelése. Aktív részvétel a nevelőtestületi munkában, a szülőkkel és a szakmai szolgáltatókkal való együttműködésben.

Illetmény, juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokr a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányídók.

Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógus, felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP, büntetlen előélet, magyar állampolgárság.

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű hivatástudat, gyermekszeretet, együttműködőkészség, kulturált kommunikáció.

A pályázat részeként benyújtandó okiratok, igazolások: erkölcsi bizonyítvány, oklevél másolatok, szakmai önéletrajz, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. március 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan toábbi információt Szrnka Anna nyújt, a 33/522-126-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda címére történő megküldésével (2510 Dorog, Hősök tere 2.) Kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítási számot: 55/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus. Elektronikus úton Szrnka Anna részére a szrnka.anna0529@gmail.com e-mail címen keresztül. Személyesen: Szrnka Anna részére Dorog, Hősök tere 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: pályázatok megismerése, kiválasztása alapján behívás személyes interjúra, pozitív elbírálás esetén a pályázó kiértesítése telefonon és/vagy e-mailben. Telefonos vagy e-mailben történő megkeresés esetén az elbírálás határidejét követően felvilágosítást nyújtanak a döntésről minden pályázó számára.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 25.

Forrás: dorog.hu

Facebook hozzászólások
(C) 2017-2020 dorogimedence.hu - Dorogi hírek

Keresés

Írja be a keresendő kifejezést

Back to Top