(Gyógy)pedagógiai asszisztenst keres a Petőfi óvoda

(Gyógy)pedagógiai asszisztenst keres a Petőfi óvoda

Dorog, Hírek Comments Off 979

A Dorogi Petőfi Sándor Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet (Gyógy)pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2510 Dorog, Iskola utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: (Gyógy)pedagógiai feladatok ellátása a jogszabályi feltételeknek, a munkaköri leírásnak és az intézmény pedagógiai programjában foglaltaknak megfelelően.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Középiskola/gimnázium, Gyógy- vagy pedagógiai asszisztensi képesítés,
– Autista gyermekekkel történő foglalkozás – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: egészségügyi végzettség.

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű gyermekszeretet, empátia, türelem, csapatszellem.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolati példányai, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varsányi Ildikó nyújt, a 33/521-450 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Dorogi Petőfi Sándor Óvoda címére történő megküldésével (2510 Dorog, Iskola utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 26/2018, valamint a munkakör megnevezését (Gyógy)pedagógiai asszisztens.
– Személyesen: Varsányi Ildikó, Komárom-Esztergom megye, 2510 Dorog, Iskola utca 2.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.

Forrás: dorog.hu

Facebook hozzászólások
(C) 2017 dorogimedence.hu - Dorogi hírek

Keresés

Írja be a keresendő kifejezést

Back to Top