Hatósági és szociális ügyintézőt keres a Csolnoki Önkormányzat

Hatósági és szociális ügyintézőt keres a Csolnoki Önkormányzat

Csolnok, Hírek Comments Off 923

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján a Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet hatósági és szociális ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Segélyezéssel összefüggő feladatok ellátása (települési támogatások, gyermekvédelmi kedvezmény stb.), környezettanulmányok készítése. Hagyatéki ügyek intézése. Gyermekvédelemmel kapcsolatos ügyek intézése. Anyakönyvi igazgatási feladatok ellátása. Személyi adat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos feladatok. Választási feladatok ellátása. Birtokvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása. Ipari és kereskedelmi ügyek intézése.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság,
– Cselekvőképesség,
– Büntetlen előélet,
– Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, orvos és egészségtudományi, hittudományi, pedagógus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat.
A II. besorolási osztályban: Középiskolai végzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat.
vagy
Az I. besorolási osztályban:
Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.
A II. besorolási osztályban: Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga. – Anyakönyvi szakvizsga, vagy annak kinevezést követő 1 éven belüli megszerzése, – Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Felsőfokú képesítés,
– Szociális igazgatási területen szerzett gyakorlat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
– Anyakönyvi igazgatásban szerzett gyakorlat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
– Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– német nyelvtudás – minimum alapfokú nyelvvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Kttv. 45. § (4) bekezdésében meghatározott adattartalmú önéletrajz.
– Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolat.
– Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (teljes körű), vagy másolat, vagy igénylőlap.
– Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
– A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
– Amennyiben a pályázó anyakönyvi szakvizsgával nem rendelkezik, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az anyakönyvi szakvizsgát a kinevezést követő 1 éven belül megszerzi.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. január 18. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gábor jegyző nyújt, a 30/207-5714 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2521 Csolnok, Rákóczi tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: hatósági és szociális ügyintéző
és
elektronikus úton a titkarsag@csolnok.hu e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 16.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www. csolnok.hu

Forrás: csolnok.hu

Facebook hozzászólások
(C) 2017 dorogimedence.hu - Dorogi hírek

Keresés

Írja be a keresendő kifejezést

Back to Top