További oktatási intézmények újulnak meg

További oktatási intézmények újulnak meg

Dorog, Esztergom-kertváros, Hírek Comments Off 939

A dorogi Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskolában és az esztergom-kertvárosi Arany János Általános Iskolában felújításra kerülnek a tornacsarnokok, tornapályák és a hozzájuk kapcsolódó vizesblokkok. A felújításokra a két intézmény összesen 141.580.000 Ft-ot nyert pályázaton.

A projekt címe: A Dorogi Zsigmondy Vilmos Gimnázium infrastrukturális fejlesztése

Összköltsége: 80 900 000.-Ft

Szakmai tartalma: A projekt átfogó célja a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése a dorogi Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi Szakgimnáziumban. Olyan pedagógiai környezet létrehozása, amelyek hosszú távon biztosítani tudják az iskola eredményességét, fenntarthatóságát, fokozzák az inkluzív oktatást, emelik a közoktatási szolgáltatások minőségi színvonalát, valamint a versenyképes tudás megszerzésének lehetőségét a minőségi oktatás által az iskola valamennyi, integráltan nevelhető tanköteles korú gyermeke számára.

Részcélok:
– a helyi szükségletek minőségi kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítása a tervezett felújítás megvalósításával,
– a 2012. szeptember 1. napján hatályba lépett, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti mindennapos testnevelés (testedzés) infrastrukturális feltételeinek megteremtése tornaterem és szabadtéri sportpálya fejlesztésével,
– modern, a mai kor elvárásainak megfelelő, esélyegyenlőséget biztosító, egészséges, közösségerősítő intézményi környezet kialakítása.

Jelen pályázat keretében az iskola tornatermét (2510 Dorog, Otthon tér 3.), a hozzá tartozó vizesblokkokat és a külső kosárlabda pályát tervezzük felújítani, valamint az elavult ablakok cseréjét szeretnénk megvalósítani.

A tornaterem elavult, balesetveszélyes padlózatának cseréje korszerűbb, rugalmas műanyag burkolatra, a tornateremhez tartozó vizesblokkokban a vízvezetékek, burkolatok, szerelvények cseréje, illetve a nyílászárók cseréje a minőségi oktatáshoz elengedhetetlen.

Tornaterem mérete: 200 m2
Tornateremhez tartozó női vizesblokk: 24 m2
Tornateremhez tartozó férfi vizesblokk: 24 m2
Tornateremhez tartozó és külső homlokzati nyílászárók cseréje

A felújításra szoruló, jelenleg repedezett, balesetveszélyes aszfalt burkolattal rendelkező kosárlabdapálya -, mely a fejlesztés során korszerű műanyag borítást kap- mérete 390 m2.

A tervezett tevékenységek eredményei, a beavatkozások hozzájárulása az oktatás minőségének javulásához
– Egészséges, biztonságos és motiváló tanulási és munkakörnyezet jön létre.
– A tornaterem fejlesztésével biztonságos, sokrétű sportolásra, mozgásra nyílik lehetőség a tanórákon, a tanórákon kívüli tevékenységek során és a gyerekek szabadidejében is.
– A kiszolgáló helyiségek felújítása komfortosabbá, egészségesebbé teszi a környezetet, a korszerű vizesblokkok egészségre nevelő hatással is bírnak, sportolás utáni megfelelő higiéniára ösztönöznek.

A projekt címe: Az Esztergomi Arany János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

Összköltsége: 60 680 000.-Ft

Szakmai tartalma: A projekt átfogó célja a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése az Esztergomi Arany János Általános Iskolában. Olyan pedagógiai környezet létrehozása, amelyek hosszú távon biztosítani tudják az iskola eredményességét, fenntarthatóságát, fokozzák az inkluzív oktatást, emelik a közoktatási szolgáltatások minőségi színvonalát, valamint a versenyképes tudás megszerzésének lehetőségét a minőségi oktatás által az iskola valamennyi, integráltan nevelhető tanköteles korú gyermeke számára.

Részcélok:
– a helyi szükségletek minőségi kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítása a tervezett felújítás megvalósításával,
– a 2012. szeptember 1. napján hatályba lépett, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti mindennapos testnevelés (testedzés) infrastrukturális feltételeinek megteremtése egy sportudvar fejlesztésével,
– modern, a mai kor elvárásainak megfelelő, esélyegyenlőséget biztosító, egészséges, közösségerősítő intézményi környezet kialakítása.

A projekt tevékenységei: Tornaterem korszerűsítése, balesetveszély elhárítása burkolatok, elektromos vezetékek cseréjével, vizesblokkok felújítása, és szaniterek cseréje.
Az iskola tornaterme, valamint a hozzá tartozó vizesblokkok, öltözők az iskolaépülettel szemközt, az utca túloldalán, külön épületben helyezkednek el. Korábbi felújítások keretében ennek az épületnek a fejlesztésére nem került sor, ezért a burkolatok baleset veszélyesek, az elektromos hálózat elavult, tűzveszélyes, a szennyvíz elvezető rendszer elavult, problémás.

A tornaterem padlója megkopott, felpúposodott parketta, mely helyett rugalmas, sportolásra alkalmas műanyag burkolatot tervezünk.

A vizesblokkok felújítása során a teljes lefolyó rendszer, és a bejövő hidegvíz hálózat cseréjét tervezzük az épületen belül. Az összes szerelvény, valamint a fajanszok lecserélésre kerülnek. A padlóburkolatot és a fali csempét újra cseréljük. A villamos hálózatból a régi vezetékek, világítótestek és kapcsolók helyére újak kerülnek beépítésre.

A tornaterem padlója: 448 m2
Tornateremhez tartozó vizesblokk: 17,4 m2
Tornateremhez tartozó férfi vizesblokk: 21,5 m2
Tornateremhez tartozó tanári vizesblokk: 2,8 m2
Tornateremhez tartozó nyílászárók: 29 db

A tervezett tevékenységek eredményei, a beavatkozások hozzájárulása az oktatás minőségének javulásához
– Egészséges, biztonságos és motiváló tanulási és munkakörnyezet jön létre.
– A tornaterem fejlesztésével biztonságos, sokrétű sportolásra, mozgásra nyílik lehetőség a tanórákon, a tanórákon kívüli tevékenységek során és a gyerekek szabadidejében is.
– A kiszolgáló helyiségek felújítása komfortosabbá, egészségesebbé teszi a környezetet, a korszerű vizesblokkok egészségre nevelő hatással is bírnak, sportolás utáni megfelelő higiéniára ösztönöznek.

Facebook hozzászólások
(C) 2017 dorogimedence.hu - Dorogi hírek

Keresés

Írja be a keresendő kifejezést

Back to Top