Iskolai beiratkozások Dorogon

Iskolai beiratkozások Dorogon

Dorog, Hírek Comments Off 1565

Április 20-án, csütörtökön és 21-én, pénteken kell eleget tennünk a tanköteles korú gyermekünk iskolai beiratásának.

Dorogon, a Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola három tagintézményébe (Eötvös, Petőfi, Zrínyi) irathatjuk be őket.

A beiratkozás időpontja:
2017. április 20-én (csütörtök) 08-19 óráig.
2017. április 21-én (péntek) 8-18 óráig.

A beiratkozás helye:
Intézmények Háza (Dorog, Hantken M. u. 8., I. em. 19-es szoba)

A beiratkozásnál szükséges iratok:
– A gyermek nevére kiállított személyazonosító (születési anyakönyvi kivonat/személyi igazolvány),
– a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát) ,
– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást: óvodai szakvélemény (kérjük írassák rá a gyermek OM-kódját), nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői véleménye (ha van ilyen), sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye (ha van ilyen),
– nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (2. számú melléklet), amennyiben a lakcímet igazoló hatósági igazolványban nem szerepel az életvitelszerű lakcím,
– nyilatkozat a közös felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. számú melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók,
– a szülők személyazonosító igazolványát,
– hit- és erkölcstanoktatásra vonatkozó nyilatkozat (csatolva),
– Gyermek taj-kártyája.

Kérjük a szülőket, illetve törvényes képviselőjét, amennyiben lehetséges még a beiratkozás előtt a gyermekkel keressék fel az Okmányirodát, hogy a diákigazolványhoz szükséges fényképezést elvégezhessék, az ott kapott igazolást pedig hozzák magukkal a beiratkozáshoz. Kérem, ha felvételi szándéka megváltozott, akkor a beiratkozás előtt jelezze intézményünknek az 509-570-es telefonszámon. Ugyanakkor megkérjük Önöket a beiratkozás időpontját pontosan tartsák be és tegyenek eleget a beiratkozással kapcsolatos kötelezettségüknek.

Megértésüket megköszönve maradok tisztelettel:
Sitku Pál
intézményvezető

Az általános iskolai körzetekről itt olvashatunk>>

Forrás: dorog.hu

Facebook hozzászólások
(C) 2017-2020 dorogimedence.hu - Dorogi hírek

Keresés

Írja be a keresendő kifejezést

Back to Top