10 éve ígérnek új könyvtárat Esztergomban

10 éve ígérnek új könyvtárat Esztergomban

Esztergom, Hírek Comments Off 345

Idén 10 éve történt, hogy az esztergomi könyvtárat 2007-ben elbontották. Az akkori városvezetés ígéretet tett arra, hogy két éven belül új könyvtárat hoznak létre. A könyvtár igazgatója megelégelte a várakozást és nyílt levelet intézett a kulturális bizottságnak.

Az esztergomi Helischer József Városi Könyvtárat 2007-ben földig rombolták, hogy egy, a mai napig használhatatlan épület foglalja el a helyét. Akkor a város vezetése ígéretet tett, hogy két éven belül a város központjában európai színvonalú könyvtár helyiséget kapnak. Ennek idén 10 éve. A botrányos állapotok miatt aláírásgyűjtés is indult.

Az igazgatónő, Kovátsné Várady Eszter, nyílt levelet intézett Esztergom Város Idegenforgalmi és Kulturális Bizottságának tagjaihoz.

“Tisztelt Idegenforgalmi és Kulturális Bizottsági Tagok!

Az esztergomi könyvtár igazgatójaként szólítom meg Önöket abból az alkalomból, hogy 2017-ben jubilálunk. Mégpedig szomorú dátum apropóján: ebben az évben tíz esztendeje, hogy a város könyvtárát a szigeten földig rombolták, hogy egy máig használhatatlan létesítmény foglalja el a helyét. Akkor, 2007-ben önkormányzati határozatban került rögzítésre, hogy Esztergom városa két esztendőn belül modern, európai színvonalú könyvtárat kap a városközpontban. Mivel ez a nagyszerű vállalás nem valósult meg a kitűzött határidőre, a határozatot kétévenként meg kellett hosszabbítani, amire nem egyszer nekem kellett emlékeztetnem T. Testületet.

Anélkül, hogy mélyebben belemennék a részletekbe, közölni szeretném a T. Bizottsági Urakkal – mivel gyanítom, nincsenek tisztában vele –, hogy állományunk egy része tíz esztendeje dobozokban vár a sorsára – kicsomagolásuk esetén nagy százaléka kényszerűen törlésre kerül. Továbbá az intézmény nem rendelkezik nyilvános mosdóval, ami, azon túl, hogy az ÁNTSZ helyteleníti, napi szinten konfliktus forrása. Szintén napi szintű az érdeklődés, hogy mikor költözik vissza a könyvtár a városközpontba. Erre a kérdésre nem tudunk mást felelni, mint amit tíz esztendeje folyamatosan mi is kapunk: biztató közhelyeket. Szomorú arra is gondolni, hogy az Esztergomban élő tízéves gyerekeknek nem volt módjuk korszerű, minden igényt kielégítő gyermekkönyvtárat látni. T. Bizottsági Urak nyilván tudják, mit jelent a tudásalapú társadalom, és nyilván azt is tudják, milyen szerepe van benne egy célirányosan működő, a kor igényeinek megfelelő könyvtárnak. De ha tudják, miért nem követnek el mindent, hogy városunknak, melyre olyan büszkék vagyunk, meglegyen a kor igényeinek megfelelő könyvtára?

Tisztában vagyok vele, hogy a tíz esztendővel ezelőtt kialakult méltatlan helyzetért nem Önök a felelősek. Ahhoz viszont, hogy a helyzetet eredményesen kezeljék, Önök kapták meg a felhatalmazást. Nem tudom azonban, T. Bizottsági Urak jártak-e egyáltalán Esztergom város könyvtárában, ezen az „ideiglenes helyen”? Látták-e a gyermekkönyvtárat? Vagy a raktárként üzemelő hajdani iskolai rajztermet a József Attila Általános Iskolában, ahol rendszeresen rágcsálóirtást kell folytatni – bár belépni a felhalmozott dobozok miatt nem egy életbiztosítás…? Mert ha látták volna, talán nagyobb figyelmet szentelnének Esztergom város könyvtárügyének.

Azt is szeretném megkérdezni a T. Bizottsági Tagoktól, van-e Önök között, aki vette a fáradságot, és beiratkozott városa (amelynek kultúrájáért felelős) könyvtárába? Vett-e részt valaha is ennek az intézménynek valamely rendezvényén? Igen, tudom, rengeteg a tennivaló, és az idő kevés. De elárulom, hogy egy könyvtári beiratkozás kb. 5 percet vesz igénybe és nem jár rendszeres könyvtárlátogatási kötelezettséggel. Ha évente csak egyszer tenné meg az utat a T. Bizottsági Tag fel a Dobó Gimnáziumig és megtisztelné városa könyvtárát, az nagyon szép gesztus lenne. Talán még az is megoldható, hogy, mivel az Idegenforgalmi és Kulturális Bizottságnak sok tagja van, be lehetne osztani, hogy hébe-hóba valamely tag ellátogasson a könyvtár valamelyik rendezvényére – így egyetlen tagra sem róna túl nagy terhet a város ezen intézményének megtisztelése.

Sajnos a szomorú helyzet az, hogy Esztergom város Idegenforgalmi és Kulturális Bizottságának egyetlen tagja sem beiratkozott olvasónk, nem látogatják a rendezvényeinket – így aztán egyáltalán nem csoda, hogy nem foglalkoznak a könyvtár tíz éve megoldatlan gondjával. Bocsánat, meglehet, foglalkoznak, hiszen a tavalyi évben már tízmillió forint állt rendelkezésre a város költségvetésében könyvtár tervezésre, csak épp nem történt könyvtártervezés. Az idei évben pedig tizenkét millió forint szerepel ugyanerre a célra, ám helyszín, épület továbbra sincs kijelölve – így viszont igen nehéz tervezni, ebben mindnyájan egyetérthetünk.

Ezúton szeretném jelezni a T. Bizottsági Tagoknak, hogy egyik legrégibb olvasónk, egy nyugdíjas tanár megelégelve az áldatlan helyzetet, aláírásgyűjtési akciót indított a könyvtár ügye mellett. Hogy mennyi gyakorlati haszna lesz, nem tudni, de legalább ráirányítja a figyelmet a méltatlanul elhanyagolt könyvtárügyre itt Esztergomban, amely Európa Kulturális Fővárosa címre pályázik – ez igen szép és tiszteletreméltó nekibuzdulás, és kitűnő apropó ahhoz, hogy a valaha szabad királyi város rangú Esztergom elkezdje rendbe hozni – egyebek mellett – meglévő, illetve pótolni hiányzó kulturális intézményeit.

Esztergom, 2017. március 18.

Tisztelettel: Kovátsné Várady Eszter”

Egyébként az esztergomi könyvtárban 2013. április 27-én testvérkönyvtári szerződést írt alá a Párkányi Városi Könyvtár és az esztergomi intézmény igazgatója. Amint a testvérvárosi megállapodás többek között megfogalmazza: „A kapcsolat célja mindkét könyvtár tevékenységi körének gazdagítása, valamint szakmai szintjének emelése, a kultúra támogatása.”

Reméljük, hogy a mostani esztergomi városvezetés fontosnak tartja majd a királyvárosi történelem és kultúra megismertetését a fiatalokkal, elősegítve egy tágas könyvtár felépítésével.

Fotó: ekor-lap.hu
Forrás: vkesztergom.hu, librarius.hu

Facebook hozzászólások
(C) 2017 dorogimedence.hu - Dorogi hírek

Keresés

Írja be a keresendő kifejezést

Back to Top