Állás: kisgyermeknevelőt keresnek Dorogon

Állás: kisgyermeknevelőt keresnek Dorogon

Dorog, Hírek Comments Off 2340

A dorogi Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tv. 20/A §. alapján pályázatot hirdet 1 fő szakképzett kisgyermeknevelő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű (2017. április 01. napjától előreláthatólag 2019. július 31. napjáig).

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Munkavégzés helye: 2510 Dorog, Schmidt-villa kert 2.

A munkakörbe tartozó feladatok: Az 1997. évi XXXI. törvény, illetve a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet (és módosításai), valamint a Módszertani Útmutató rendelkezéseinek megfelelően, 3 éven aluli gyermekek nevelése-gondozása. Adaptáció segítése, együttműködés a családokkal, a gyermekek igényeihez igazodó egyéni ellátás biztosítása. A harmonikus testi, lelki, szociális fejlődés segítése. Egyéni dokumentáció vezetése.

Jogállás, illetmény, juttatás: közalkalmazotti jogviszonyban, bérezés a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tv rendelkezései szerint. Munkaruha juttatás 6/2016. (III.24.) EMMI rend. szerint.

Pályázati feltételek: megfelelő szakképesítés (csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) vagy, bölcsődei szakgondozó (OKJ) vagy, csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ) vagy, csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ). Egészségügyi alkalmassá. Büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó szakmai önéletrajza,
– az iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata,
– nyilatkozat, mely szerint „A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ – ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn,
–  alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági  erkölcsi bizonyítvány).

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 17.

A pályázat benyújtásának módja:
– személyesen az intézményben munkanapokon 10 és 11 óra között,
– postai úton a Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde címére (2510 Dorog, Schmidt-villa kert 2.)
– elektronikus úton a dorogibolcsode@invitel.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának módja: előre egyeztetett időpontban történő személyes elbeszélgetés alapján. Az elbírálás során előnyt jelent legalább 1-3 év szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 24.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2017. április 01.

Facebook hozzászólások
(C) 2017-2020 dorogimedence.hu - Dorogi hírek

Keresés

Írja be a keresendő kifejezést

Back to Top